Bộ HBR Lãnh Đạo Và Văn Hóa Doanh Nghiệp (Bộ 3 Cuốn) PDF

Sach.info – Cuốn sách Bộ HBR Lãnh Đạo Và Văn Hóa Doanh Nghiệp (Bộ 3

Đừng Cố Gắng Bán – Hãy Giúp Khách Hàng Mua (2022) PDF

Sach.info – Cuốn sách Đừng Cố Gắng Bán – Hãy Giúp Khách Hàng Mua (2022)

Mô Hình Biểu Đồ – Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận PDF

Sach.info – Cuốn sách Mô Hình Biểu Đồ – Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm

Xây Dựng Thương Hiệu Từ A Đến Z PDF

Sach.info – Cuốn sách Xây Dựng Thương Hiệu Từ A Đến Z được viết bởi

Dòng Tiền Gắn Liền Lợi Nhuận PDF

Sach.info – Cuốn sách Dòng Tiền Gắn Liền Lợi Nhuận được viết bởi tác giả

Đến Starbucks Mua Cà Phê Cốc Lớn PDF

Sach.info – Cuốn sách Đến Starbucks Mua Cà Phê Cốc Lớn được viết bởi tác

Kỹ Năng Bán Hàng Trực Tuyến PDF

Sach.info – Cuốn sách Kỹ Năng Bán Hàng Trực Tuyến được viết bởi tác giả

Tam Giác Lãnh Đạo – The Leadership Triangle PDF

Sach.info – Cuốn sách Tam Giác Lãnh Đạo – The Leadership Triangle được viết bởi

100+ Chỉ Số Xây Dựng Kpi Cho Doanh Nghiệp PDF

Sach.info – Cuốn sách 100+ Chỉ Số Xây Dựng Kpi Cho Doanh Nghiệp được viết

Quản Trị Nhân Sự Đúng – The Big Book Of HR PDF

Sach.info – Cuốn sách Quản Trị Nhân Sự Đúng – The Big Book Of HR

Giải Mã : Kinh Tế – Đầu Tư – Gia Đình PDF

Sach.info – Cuốn sách Giải Mã : Kinh Tế – Đầu Tư – Gia Đình

Đồ Giải Xem Tướng Biết Người – Cẩm Nang Quản Lý Nguồn Nhân Lực PDF

Sach.info – Cuốn sách Đồ Giải Xem Tướng Biết Người – Cẩm Nang Quản Lý

0933 403 759